Design Rationale

Auteur
Tobias van der Klei
Studentnummer
500731169
Afstudeerbegeleider
Jaap Evenhuis
In samenwerking met
IceMobile
Datum
18 Augustus 2019
Versie
1.0
In dit document laat ik zien hoe mijn onderzoek tot stand is gekomen, hoe ik deze heb doorlopen heb en welke resultaten en inzichten ik hieruit verkregen heb. Vervolgens gebruik ik dit als onderbouwing voor mijn concept, waar ik tevens het traject wat tot het concept heeft geleid toelicht. Waarna de uitwerking van het Concept tot Eindproduct wordt besproken en de keuzes die ik gaandeweg heb gemaakt worden onderbouwd.
Dit zal gevalideerd worden aan de hand van de design challenge en deelvragen hier zal ik in de conclusie verder op in gaan.
De aanvullende informatie is te vinden in de productbiografie, die vind je hier.
Last modified 3yr ago